Gün

Saat

Dakika

Saniye

Bilimsel Program

09:30-10:00 AÇILIŞ
DR. TURGAY ARINSOY
10:00-10:45 BÖBREK NAKLİ VE İMMUNOLOJİ
Oturum Başkanı:
DR. TURGAY ARINSOY, DR YUNUS ERDEM
10:00-10:20 İMMUNOLOJİK DEĞERLENDİRME
Konuşmacı:
DR. TOLGA YILDIRIM
10:20-10:40 PRE TRANSPLANT VE DENOVA DSA ETKİLERİ
Konuşmacı:
DR. Ş. RAHMİ YILMAZ
10:40-10:45 TARTIŞMA
10:45-11:15
Uydu Sempozyumu
Düşük İmmünolojik Riskli Hastalarda Optimal İndüksiyon
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı: Dr. Celalettin Usalan
11:15-12:15 REJEKSİYON
Oturum Başkanı:
DR. GALİP GÜZ, DR. BÜLENT ALTUN
11:15-11:35 AKUT HÜCRESEL REJEKSİYON KORUNMA VE TEDAVİSİ
Konuşmacı:
DR. ŞEBNEM KARAKAN
11:35-11:55 AKUT HUMORAL REJEKSİYON TİPLERİ KORUNMA VE TEDAVİSİ
Konuşmacı:
DR. İHSAN ERGÜN
11:55-12:15 TARTIŞMA
12:15-12:45 Öğle Arası
12:45-13:30 BÖBREK NAKLİNDE NON İMMÜNOLOJİK TEDAVİ
Oturum Başkanı:
DR. ÜLVER DERİCİ
12:45-13:30 KARDİYOVASKÜLER KORUNMA
Konuşmacı:
DR. YUNUS ERDEM
13:30-14:00
Uydu Sempozyumu
Renal Transplantasyonda İmmunsupresif Ajanların Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. Rahmi Yılmaz
Konuşmacı: M. Şebnem Karakan
14:00-14:30 PROFILAKSI VE ANTIVIRAL TEDAVILER
Oturum Başkanı:
DR. DENİZ AYLİ
14:00-14:30 CMV VE BK VIRUS TANI TEDAVİ
Konuşmacı:
DR. İHSAN ERGÜN
14:30-14:40 Ara
14:40-15:40 NAKİL SONRASI GEÇ DÖNEM
Oturum Başkanı:
DR. SİREN SEZER
14:40-15:00 KRONİK ANTİKOR ARACILI REJEKSİYON VE TEDAVİSİ
Konuşmacı:
DR. BERNA YELKEN
15:00-15:10 TARTIŞMA
15:10-15:30 MALİGNİTE
Konuşmacı:
DR. EBRU GÖK OĞUZ
15:30-15:40 TARTIŞMA
15:40-16:30 VAKALARLA REJEKSİYON
Oturum Başkanı:
DR. YUNUS ERDEM
VAKA SUNUMU: DR.RAHMİ YILMAZ
TARTIŞMACILAR: DR. ÜLVER DERİCİ, DR. İHSAN ERGÜN, DR. DENİZ AYLİ, DR. ŞEBNEM KARAKAN
16:30 KAPANIŞ